Chào mừng các cô giáo tham dự giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2018 - 2019

Vừa qua, Trường Tiểu học Đông Hải tổ chức đưa 5 giáo viên đi thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Đây là những giáo viên có tay nghề cao và rất xuất sắc trong công tác chủ nhiệm của mình. Cô Trần Thị Hương chủ nhiệm lớp 1c, cô Tạ Thị Tâm chủ nhiệm lớp 2b, cô Trần Thị Sính chủ nhiệm lớp lớp 3b, cô Trần Kim Hoan chủ nhiệm lớp 4b, cô Nguyễn Thị Vi chủ nhiệm lớp 5B.Các cô đã hoàn thành tốt nội dung thi của mình.

 

Bài viết liên quan