Thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3/2018

Tiết mục múa chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 của các em học sinh lớp 1c và 2c