Buổi chào cờ đầu tuần

Buổi chào cờ đầu tuần Trường Tiểu học Đông Hải 

Cứ vào buổi sáng thứ hai hàng tuần, các em học sinh lại tập trung về sân trường để tham gia buổi chào cờ. Các em lắng nghe kết quả học tập và rèn luyện của lớp mình trong tuần qua,những bạn có nhiều cố gắng trong học tập thầy cô giáo khen. Ngoài ra các em còn được Nhà trường thông báo một số hoạt động của thầy và trò tuần học mới.