Buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn tiết kiểm của điện lực Hòa Bình

Trong buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm của điện lực Hòa Bình đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường TH Đông Hải. Công ty điện lực Hòa bình đã trao tặng một số phần quà cho học sinh nhà trường.

Hình ảnh Điện lực Hòa Bình trao quà cho học sinh trường TH Đông Hải