Chăm sóc nhà bia tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ một việc làm có ý nghĩa, với tinh thần " Uống nước nhớ nguồn"

Vào sáng ngày 21 tháng 12 năm 2019 hơn 30 em học sinh đại diện cho các bạn học sinh trong Liên Đội Trường tiểu học Đông Hải đã phát huy tinh thần " Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta. Tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc các em đã tham gia lao động dọn vệ sinh tại nhà bia xã Vĩnh Hậu A huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu. Tại đây các em đã nhổ cỏ, quét dọn, lau bia tượng niệm. Sau khi hoàn thành các em đã dâng hương tưởng niệm trướng các vong linh các anh hùng liệt sĩ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LAO ĐỘNG Ở NHÀ BIA XÃ VĨNH HẬU A

 

 

Bài viết liên quan