CHIA TAY GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU

Chia tay giáo viên nghỉ hưu.

Sau hơn 30 năm công tác trong ngành Giáo dục. Đến nay các cô ( Nguyễn Thị Ngọt, Vũ Thị Thủy) đã được Nhà nước cho nghỉ hưu. Cảm ơn các cô đã có những cống hiến trong công tác trồng người.

Bài viết liên quan