Hội thi nghi thức Đội cấp huyện

Ngày 30/3/2019 Liên Đội Trường tiểu học Đông Hải tổ chức cho các em học sinh trong Chi đội mẫu tham gia hội thi Nghi thức Đội cấp huyện được tổ chức tại Trường Tiểu học Hòa Bình A.

Hội thi nghi thức Đội cấp huyện dành cho các chi Đội mẫu của các trường gồm 2 phần. Phần thi nghi thức và thi nghi lễ. Các em trong chi đội mẫu đã hoàn thành tốt các phần thi của mình.

Bài viết liên quan