Phong trào hiến máu nhân đạo.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019 cán bộ, giáo viên, trường Tiểu học Đông Hải tham gia hiến máu đạo.

Tham gia hiến máu lần này Trường TH Đông Hải có 04 thầy cô giáo tình nguyện tham gia gồm:

1. Cô Lã Thị Hoa.

2. Cô Phạm Thị Vân

3. Cô Bùi Thị Hoa

4. Thầy Nguyễn Cửu Trường 

Vói tinh thần hiến máu cứu người mọi thành viên khi tham gia đều rất phấn khởi khi đã đóng những đơn vị máu dành cho những bênh nhân khi cần. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CB,GV,NV THAM GIA HIẾN MÁU

 

Bài viết liên quan